Oblastný futbalový zväz Humenné

Štruktúra ObFZ - Výkonný výbor

 

 

Komuniké zo zasadnutí Výkonného výboru ObFZ 2010  tu

 

 

   meno priezvisko     : František BAZÁR, predseda

   dátum narodenia    : 06.11.1950

   bydlisko                : 067 23 Baškovce č.56

   telefón                   : 0915 960615

   e-mail                    : baskovce@stonline.sk

 

   priezvisko meno  : Mgr.MOCHNACKÝ Ladislav,sekretrár ObFZ

   zamestnávateľ    : SFZ Bratislava, vzdelanie: FTVŠ UK BA 

   dátum narodenia : 13.07.1963

   bydlisko             : 066 01 Humenné, Laborecka 34

   telefón/fax          : 0907 915 318, 057/7752854

   e-mail                : futbalhe@mail.t-com.sk  

 

   priezvisko meno   : DROBŇÁK Vladimír, podpredseda         

   dátum narodenia  : 21.10.1963

   bydlisko              : 069 01 Snina, Komenského  2651

   telefón                 : 0905 429303

   e-mail                  : drobnak@mail.t-com.sk

    zodpovedný za     : TMK,  

 

   priezvisko meno   : FRIGA Marián

   dátum narodenia  : 19.07.1964

   bydlisko              : 066 01 Humenné, Košická 1

   telefón                : 0905 778352

   e-mail                 : marianfriga@post.sk

   zodpovedný za    : KR,

 

   priezvisko meno   : PaedDr. ŠKUBA Marián   

   dátum narodenia  : 12.09.1974

   bydlisko              : 066 01 Humenné, SNP 43

   telefón/fax           : 0907 863571, 7888101

   e-mail                 : skuba.podvih@gmail.com

   zodpovedný za    : ŠTK,

 

   priezvisko meno   : Ing. RAKAR Stanislav

   dátum narodenia  : 12.05.1963

   bydlisko              : 094 07 Nižná Sitnica 51

   telefón/fax           : 0908 077520, 057/4478125

   e-mail                 : niznasitnica@gmail.com  

   zodpovedný za    : MRK,

 

   priezvisko meno   : Ing.ČEREVKA Ivan

  dátum narodenia   : 24.05.1979

   bydlisko              : 066 01 Humenné, Košicka č.38

 

   telefón                 : 0917 799650

   e-mail                  : cerevka@stavrim.sk

   zodpovedný za    : DK

 

   priezvisko meno   :ŠTEFAN Imrich

   dátum narodenia  : 1.11.1949

   bydlisko              : 066 01 Humenné, Třebičska 14 

   telefón                : 0905 654351

   e-mail                 :

   zodpovedný za    : KM

 

 

Výkonný výbor VsFZ Košice zasadal v Humennom

 10.mája 2011