Oblastný futbalový zväz Humenné

Štruktúra ObFZ - Sekretár

 

 

   priezvisko meno  : Mgr.MOCHNACKÝ Ladislav,sekretrár ObFZ

   zamestnávateľ    : SFZ Bratislava, vzdelanie: FTVŠ UK BA 

   dátum narodenia : 13.07.1963

   bydlisko             : 066 01 Humenné, Laborecka 34

   telefón/fax          : 0907 915 318, 057/7752854

   e-mail                : futbalhe@mail.t-com.sk