Oblastný futbalový zväz Humenné

Štruktúra ObFZ - Revízna komisia

 

 

   priezvisko meno   : Jozef FEDORKO, predseda RK

   dátum narodenia  : 22.05.1965

   bydlisko              : 094 07 Pakostov  č.85

   telefón/fax           : 0918 409344, 057/4498222

   e-mail                 : pakostov@stonline.sk

 

 

 Správa Revíznej komisie ObFZ

za obdobie rokov 2008-2009 tu

   

 

 

 Revízna komisia VsFZ Košice za účasti predsedu KR Jozefa Fedorka zasadala v Humennom 10.mája 2011