Oblastný futbalový zväz Humenné

Štruktúra ObFZ - Rada

 

 

Komuniké zo zasadnutí Rady ObFZ   tu

Výsledký hospodárenia za rok 2010 a rozpočet na rok 2011 tu

 

 

 

   priezvisko meno   : BAZÁR František , predseda

   dátum narodenia  : 06.11.1950

   bydlisko                 : 067 23 Baškovce č.56

   telefón                    : 0915 960615

   e-mail                     : baskovce@stonline.sk

 

   priezvisko meno  : Mgr.MOCHNACKÝ Ladislav,sekretrár ObFZ

   zamestnávateľ    : SFZ Bratislava, vzdelanie: FTVŠ UK BA 

   dátum narodenia : 13.07.1963

   bydlisko             : 066 01 Humenné, Laborecka 34

   telefón/fax          : 0907 915 318, 057/7752854

   e-mail                : futbalhe@mail.t-com.sk  

 

   priezvisko meno   : BARNA František

   dátum narodenia  : 30.09.1951

   bydlisko                 : 067 77 Zempl. Hámre 149/181

   telefón                    : 0908 362896

   e-mail                     : frantisek.barna@unex.cz

 

   priezvisko meno   : Ing.BLÁHA Benjamín

   dátum narodenia  : 09.07.1960

   bydlisko                 : 067 83 Kamienka 139

   telefón                    : 0905 778370

   e-mail                     : blaha.benjamin@post.sk

 

   priezvisko meno   : Mgr.BURCIN Slavomír

   dátum narodenia  : 14.05.1968

   bydlisko                 : 067 03 Krásny Brod č.100

   telefón                    : 0905 145878

   e-mail                     :

 

   priezvisko meno   : ČEREVKA Peter

   dátum narodenia  : 07.02.1936

   bydlisko                 : 066 01 Kochanovce č.178

   telefón                    : 0905 868948

   e-mail                     :

 

   priezvisko meno   : DROBŇÁK Jozef

   dátum narodenia  : 17.04.1962

   bydlisko                 : 067 13 Rokytov  č.29

   telefón                    : 0903 272408

   e-mail                     : jozef.drobnak@centrum.sk

 

   priezvisko meno   : Ing. DZEMJAN Albert

   dátum narodenia  : 31.01.1952

   bydlisko                 : 067 41 Ptičie č.68

   telefón                    : 0907 931882

   e-mail                     : dzemjan@sadhe.sk

 

   priezvisko meno   : Mgr.HAČKO Matúš

   dátum narodenia  : 15.11.1979

   bydlisko                 : 06901 Snina,Strojárska

   telefón                    : 0907 044638

   e-mail                     : maty4@post.sk

 

   priezvisko meno   : Ing. HNATKO Ľubomír

   dátum narodenia  : 10.01.1962

   bydlisko                 : 068 01 Vydraň č.66

   telefón                    : 0905 187590

   e-mail                     : hnatko@strojlabsro.sk

 

   priezvisko meno   : LUKAČÍK Jozef

   dátum narodenia  : 06.09.1952

   bydlisko                 : 068 01 Ňagov č.25

   telefón                    : 0907 633797

   e-mail                     :

 

   priezvisko meno   : NAZAD Jozef

   dátum narodenia  : 17.03.1969

   bydlisko                 : 094 06 Košarovce

   telefón                    : 0905 407549

   e-mail                     : armat.trade@stonline.sk

 

   priezvisko meno   : PAULIŠIN Viliam

   dátum narodenia  : 27.02.1975

   bydlisko                 : 067 01 Hrabovec n/L

   telefón                    : 0904 122089, 0918 567327

   e-mail                     : paulisin.viliam@g.mail.com