Oblastný futbalový zväz Humenné

Štruktúra ObFZ - Predseda

 

 

   meno priezvisko   : František BAZÁR, predseda

   dátum narodenia  : 06.11.1950

   bydlisko                 : 067 23 Baškovce č.56

   telefón                    : 0915 960615

   e-mail                     : baskovce@stonline.sk